سونوگرافی transvaginal

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سونوگرافی transvaginal


 در سونوگرافی Transvaginal  ترانس دیوسر بداخل واژن بیمار فرستاده میشود. گاهی بهتر است از هر دو روش شکمی و ترانس واژینال تواماً استفاده گردد تا کل ناحیه لگن مشاهده گردد. برای مثال در بررسی بیماران با مشکلات باروری ، این روش مورد استفاده قرار میگیرد.
لازم به ذکر است که سونوگرافی Transvaginal  به سونوگرافی ترانس واژینال نیز شناخته می شود به هیچ عنوان دردناک نبوده و مشکلی را هم به دنبال ندارد.